No2412嫩模陈梦babe私房粉色卡通连体衣配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真50P陈梦秀人网

No2412嫩模陈梦babe私房粉色卡通连体衣配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真50P陈梦秀人网

盖其以生平之偏造为坚垒,必藕酒转为乡导,乃克有济也。 又治姚公六十有七,头面赤肿而痛,耳前后肿尤甚,胸中烦闷,嗌咽不利,身半已下寒,足胫尤甚,脉浮数,按之弦细,刺肿处五十余痛止。

 治伏梁,吐以茶食。夜多小便、益智仁二十个为末,盐五分,水一碗煎,临卧温服,或苁蓉丸。

心火,黄连、生地、木通。蕴热沉沉如卧炭火中者,名热瘴。

木者不痒不痛,并不麻,顽然一物,自己肌肉如他人肌肉,按之不知,搔之不觉,如木之无知也。宁静则清明内持,动扰则散乱昏惑,故目眩脑转云云。

又谓腹满,小便不利而赤,自汗出,为表和里实,当下之,大黄消石丸,此皆言阳黄也。栝蒌一个,白僵蚕微炒五钱,桔梗七钱,甘草炒二钱,为末,每用少许吹之。

 久痢身热,是阴虚而阳越于外也,故皆呕逆为火邪上冲,亦不宜见此,即防噤口。升麻、柴胡二物味薄,阴中之阳,从地升天者也,能引清气上行,以举其下陷,兼引参、、甘草等甘温之气上升,以补卫气之解散而实表。

Leave a Reply